Sími: 567 3560

Ofnæmisviðbrögð við raka

“Sveppamyndun af völdum raka hefur verið mikið rannsökuð og það hefur komið í ljós að hún veldur ofnæmisviðbrögðum hjá viðkvæmumyglaVeggsmallfólki. Rannsóknir sýna að sveppur er mun hættulegri en talið hefur verið. Auk þess að valda ýmsum ofnæmissjúkdómum, koma einkennin oft fyrst fram í slímhúð, kláði í augum, vandamálum því tengdum með linsur, stífluðu nefi, sviða í húð, höfuðverkjum, slappleika, þreytu, einbeitingarleysi og yfirleitt lélegri heilsu.

Þegar þú ert með rakavandamál í kjallara rýrir það verðgildi hússins eða þá að þú stendur frammi fyrir miklum viðgerðarkostnaði.”

“Útveggir og burðarveggir soga vatn upp úr grunninum. Oft er þetta líka vegna steypuskemmta, samskeyti eru léleg, eða steypan bara orðin svo gömul að hún er orðin opin og gljúp. Einnig vilja þakrennuniðurföll stíflast neðanjarðar án þess að fólk geri sér grein fyrir því. ”